Kurullar

ADLİ BELGE İNCELEMECİLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Ömer Kurtaş

 Dernek Başkanı

 

Nevzat Alkan

Genel Sekreter

 

Funda Özsoy

 Sayman

 

Gürsel Çetin

Üye

 

İsmail Birincioğlu

Üye

 

Murat Sevim

Üye

 

Rıza Yılmaz

Üye

DÜZENLEME KURULU

Ömer Kurtaş

Gürsel Çetin

Nevzat Alkan

İsmail Birincioğlu

Rıza Yılmaz

Muhammed Can

Mustafa Uzun

Funda Özsoy

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Gürsel ÇETİN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

(Bilimsel Kurul Başkanı)

Prof. Dr. Nevzat ALKAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Nadir ARICAN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü

Prof. Dr. Sevil ATASOY

Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Jale BAFRA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Doç. Dr. Celal BÜTÜN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Doç. Dr. Muhammed CAN

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Gürol CANTÜRK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Salih CENGİZ

İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü

Prof. Dr. Halis DOKGÖZ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Ergin DÜLGER

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan HAMZAOĞLU

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Prof. Dr. Nursel TÜRKMEN İNANIR

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Hakan KAR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Ufuk KATKICI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Sermet KOÇ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Dr. Öğretim Üyesi Uğur KOÇAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Adli Tıp AD

Doç. Dr. Ömer KURTAŞ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Abdi ÖZASLAN

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Çağlar ÖZDEMİR

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Erdem ÖZKARA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Prof. Dr. Mustafa Selim ÖZKÖK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

Doç. Dr. Bülent ŞAM

İstanbul Adli Tıp Kurumu

Prof. Dr. Mustafa Fatih YAVUZ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Rıza YILMAZ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD.

 

 

2. ULUSAL ADLİ BELGE İNCELEME KONGRESİ /21-23 ARALIK 2018 / LIONEL HOTEL, İSTANBUL