Konu Başlıkları

  • Adi belge incelemesinin dünü, bugünü ve yarını
  • Adli belge incelemesinde yaşanan sorunlar
  • Sahte ve bozulmuş belgelerin tespiti
  • İmza-Yazı incelemeleri
  • Aldatma kabiliyeti
  • Adli belge incelemesinde teknoloji kullanımı

BİLİMSEL PROGRAM

2. ULUSAL ADLİ BELGE İNCELEME KONGRESİ /21-23 ARALIK 2018 / LIONEL HOTEL, İSTANBUL