1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi

1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi Programı

1. Ulusal Adli Belge İnceleme Kongresi Özet Kitabı

2. ULUSAL ADLİ BELGE İNCELEME KONGRESİ /21-23 ARALIK 2018 / LIONEL HOTEL, İSTANBUL